VBMS

 
     Arno van Poppel

     Arno van Poppel

 

VBMS is onderdeel is onderdeel van de hernieuwbare energiesector, wij ontwikkelen offshore windparken. De grootste uitdaging die we vandaag hebben in offshore wind is dat we moeten concurreren met de normale manier van energie produceren: het verbranden van fossiele brandstoffen. Om dat succesvol te kunnen doen moeten we hun level van productiekosten bereiken.

Momenteel is de hele hernieuwbare offshore industrie gefragmenteerd. Er vindt optimalisatie plaats, maar telkens maar per fragment. We moeten een nieuwe manier van samenwerking vinden om de laatste 40 tot 50% van kostenverlaging te bereiken. Dit vraagt om een heroverweging, niet alleen in de beleggingssector, maar ook in de consumptie en de manier van het genereren van elektriciteit. Ik geloof er sterk in dat mensen, als ze ervan overtuigd worden dat hun energie 100% door een hernieuwbare bron wordt gegenereerd, bereid zijn om een iets hogere prijs te betalen.

Toen ik de film voor het eerst zag raakte vooral het aspect van verantwoordelijkheid nemen mij. We kunnen wel allemaal wachten op wat we denken dat andere mensen wel of niet moeten doen, maar ik denk dat de film direct appelleert op je eigen verantwoordelijkheid als mens ten opzichte van de Aarde.

Ik organiseerde een evenement waar ik al mijn collega’s, concurrenten, klanten en de bevoorradingsketen heb uitgenodigd. Als startpunt voor de conferentie heb ik Rolf Winters gevraagd om DOWN to EARTH te laten zien. Het heeft duidelijk bijgedragen aan de dag. Net als ik eerder, raakten de aanwezigen zich bewust van het feit dat ze hun eigen verantwoordelijkheden moeten nemen. Niet alleen richting hun bedrijf en de aandeelhouders, maar ook om een echte bijdrage te leveren aan de hernieuwbare sector, en dit een betere wereld te maken.

Aan het einde van de conferentie hebben meerdere partijen in de hernieuwbare energiesector toegezegd zich actief in te zetten om de industrie naar een nieuw niveau te tillen. Ik kan alleen maar benadrukken dat de film en de boodschap ervan hier een echt verschil in hebben gemaakt.

VBMS specialiseert zich in onderzeese stroomkabel installatie, Balance of Plant onderhoud voor de hernieuwbare energiemarkt, SURF installatie voor de olie- en gasmarkt en installatie van interconnectoren. Kijk voor meer informatie opwww.vbms.com

 

Arno van Poppel

Managing director VBMS