GoedVolk

 

GoedVolk is een initiatief van een groep inwoners van de Utrechtse Heuvelrug die een positieve bijdrage wil leveren aan de duurzaamheid van de regio door het aanwezige talent te mobiliseren rond thema's (in projecten) die leven en van belang zijn voor onze samenleving. GoedVolk is voor iedereen die:

  • Betrokken is bij de regio Utrechtse Heuvelrug
  • Op persoonlijke titel wilt participeren
  • Oog en oor heeft voor de lange termijn
  • Oog en oor heeft voor het algemeen belang
  • Wil meedenken en werken aan een kwalitatieve en duurzame toekomst

De vertoning van de film DOWN to EARTH in de Raadzaal van de gemeente vond op 10 januari in de avond plaats in de aanwezigheid van 160 inwoners van de Utrechtse Heuvelrug. Het aantal aanmeldingen was dermate overweldigend dat we nog eens 40 mensen moesten teleurstellen omdat er geen plek was in de zaal. De achtergronden en “bedoeling” achter de totstandkoming van de film en de organisatie achter DOWN to EARTH werden voor en na de vertoning van de film uitgelegd door Bianca Rikels van het team DOWN to EARTH. Hierbij was ook ruimte voor eerste positieve reacties op de film die door iedereen als indrukwekkend en overweldigend, inspirerend werd ervaren. Op 12 januari 2017 hebben we in onze reguliere maandelijkse open bijeenkomsten van GoedVolk de impact van de film besproken en verkend wat de film concreet voor onze initiatieven op de Utrechtse Heuvelrug betekent: voor ons als mens, voor onze gemeenschap en voor het gebied waarin we wonen, leven, werken en recreëren.

De film heeft op iedereen een andere uitwerking, echter zorgt er vooral voor dat je jezelf en elkaar de eerlijke vragen durft te stellen: Wat voor gemeenschap willen we zijn en vormen, wie kan wat bijdragen aan een gezamenlijke duurzame toekomst? Vanuit welke ordeningsprincipes doen we dat?

GoedVolk werkt als een zwerm. Een organisch geheel waar mensen invliegen en uit naar gelang hun betrokkenheid bij de actuele thema’s of projecten. DOWN to EARTH heeft ons geleerd dat de toekomst niet te vangen is. Echter wel dat de we veel houvast hebben bij het inrichten van een duurzame toekomst aan lessen, waarden en principes uit het verleden: Vooruit naar Vroeger.

Quotes deelnemers
“WOW”. “Inspirerend”, “Confronterend”, “Indrukwekkend”, “Ontroerend”

 

De Grote Ontfermbermdag

 

1400 liter zwerfaval, schone bermen, 2000 nieuw geplante krokusbollen maar vooral versterkte gemeenschapszin; dat was het resultaat van de Grote Ontfermbermdag op 14 januari jl.
DOWN to EARTH inspireerde hierbij tot nieuwe inzichten en meer verbinding, met de natuur en met elkaar.

Op de Grote Ontfermbermdag - een initiatief om de bermen in de Duffelt en Ooijpolder en omgeving netjes en leefbaar te houden - ontfermden 30 mensen over verschillende bermen middels een opschoon- en plantactie. Daarna bekeken zij samen de film Down to Earth. Boer Hannes Brücker vertelde tijdens de opschoonwandeling over zwerfafval dat gevaar oplevert voor zijn koeien, en hoe dankbaar hij is dat er moeite wordt gedaan om dat te voorkomen.  Wethouder Erik Weijers demonstreerde onderweg hoe men via de App van de gemeente Berg en Dal grote stukken afval en puin kan aanmelden.

Deelnemers waren verrast dat mensen de gekste dingen in de bermen gooien en daarvan de ernst niet inzien. En verrast over het positieve gevoel dat het samen opruimen hiervan gaf. Dit gemeenschapsgevoel werd versterkt door de antwoorden van de ‘wisdom keepers’ die in DOWN to EARTH aan het woord komen. Zij spreken over de verschillen in de wereld en de uitwassen van de consumptiemaatschappij. Uit hun verhalen spreekt hoop voor de toekomst, een grote betrokkenheid bij wat er in de wereld gebeurt maar vooral aandacht voor wat de natuur biedt, voor het leven met de seizoenen, met de generaties voor ons en na ons. Dat gezamenlijke vieringen of rituelen helend kunnen zijn voor een grotere kring dan alleen degenen die er direct in participeren. Eén van de aanwezigen noemde de film een ‘medicijn’. De film bracht velen het inzicht dat het erom gaat de verbinding met de natuur en de gemeenschap te herstellen. De kwaliteit van die verbindingen is belangrijk, en kan iedereen ook in het hier en nu tot stand brengen. Daarvan is de Ontfermbermdag een mooi voorbeeld. De boodschap uit de film dat we allemaal Earth Keepers kunnen zijn willen de aanwezigen graag actief helpen verspreiden.
Een belangrijk effect van de dag is dat het vertrouwen in de informele samenwerking is toegenomen en nieuwe verbindingen zijn ontstaan in de community van de Duffel(t) en Ooijpolder.

door Tatjana Kiriënko en Alide Roerink, mede initiatiefnemers Ontfermberm                                  

Zie voor een fotoverslag en meer informatie de Facebookpagina van Ontfermberm.

 

VBMS

 
     Arno van Poppel

     Arno van Poppel

 

VBMS is onderdeel is onderdeel van de hernieuwbare energiesector, wij ontwikkelen offshore windparken. De grootste uitdaging die we vandaag hebben in offshore wind is dat we moeten concurreren met de normale manier van energie produceren: het verbranden van fossiele brandstoffen. Om dat succesvol te kunnen doen moeten we hun level van productiekosten bereiken.

Momenteel is de hele hernieuwbare offshore industrie gefragmenteerd. Er vindt optimalisatie plaats, maar telkens maar per fragment. We moeten een nieuwe manier van samenwerking vinden om de laatste 40 tot 50% van kostenverlaging te bereiken. Dit vraagt om een heroverweging, niet alleen in de beleggingssector, maar ook in de consumptie en de manier van het genereren van elektriciteit. Ik geloof er sterk in dat mensen, als ze ervan overtuigd worden dat hun energie 100% door een hernieuwbare bron wordt gegenereerd, bereid zijn om een iets hogere prijs te betalen.

Toen ik de film voor het eerst zag raakte vooral het aspect van verantwoordelijkheid nemen mij. We kunnen wel allemaal wachten op wat we denken dat andere mensen wel of niet moeten doen, maar ik denk dat de film direct appelleert op je eigen verantwoordelijkheid als mens ten opzichte van de Aarde.

Ik organiseerde een evenement waar ik al mijn collega’s, concurrenten, klanten en de bevoorradingsketen heb uitgenodigd. Als startpunt voor de conferentie heb ik Rolf Winters gevraagd om DOWN to EARTH te laten zien. Het heeft duidelijk bijgedragen aan de dag. Net als ik eerder, raakten de aanwezigen zich bewust van het feit dat ze hun eigen verantwoordelijkheden moeten nemen. Niet alleen richting hun bedrijf en de aandeelhouders, maar ook om een echte bijdrage te leveren aan de hernieuwbare sector, en dit een betere wereld te maken.

Aan het einde van de conferentie hebben meerdere partijen in de hernieuwbare energiesector toegezegd zich actief in te zetten om de industrie naar een nieuw niveau te tillen. Ik kan alleen maar benadrukken dat de film en de boodschap ervan hier een echt verschil in hebben gemaakt.

VBMS specialiseert zich in onderzeese stroomkabel installatie, Balance of Plant onderhoud voor de hernieuwbare energiemarkt, SURF installatie voor de olie- en gasmarkt en installatie van interconnectoren. Kijk voor meer informatie opwww.vbms.com

 

Arno van Poppel

Managing director VBMS

 

The Nature of Things

        Orly Seagull

        Orly Seagull

 

Hi, mijn naam is Orly Seagull. Ik ben de oprichter van The Nature of Things. The Nature of Things is een ‘huis van educatie’, zoals wij het noemen.

Mijn verhaal begint met DOWN to EARTH. De tijd dat ik de film keek hier in Tel Aviv waren waarschijnlijk een paar van de meest levensveranderende uren die ik heb meegemaakt. Alles wat werd gezegd in de film voelde als zo centraal en belangrijk voor wat educatie is en wat onze verantwoordelijkheid is tegenover onze planeet. Het voelde alsof er iets moest gebeuren, en dat dit is wat ik mijn kinderen verschuldigd ben. Ik ben hen de mogelijkheid en het privilege van educatie vanuit het hart verschuldigd, met verantwoordelijkheid tegenover zichzelf, hun gemeenschap, de natuur en de aarde. En dus namen we het besluit om onze eigen school te openen, zodat we onze kinderen de mogelijkheid kunnen geven om te begrijpen waar leren eigenlijk over gaat, en om zich te ontwikkelen tot goede mensen en hun eigen waarheid te ontdekken.

We kunnen een verandering op gang brengen. Ik denk dat het een kwestie is van ‘gewoon doen’ en begrijpen dat wij de kracht hebben om te veranderen. En dat is wat de film mij gaf. Er zijn inmiddels 220 mensen betrokken en ook nog 120 anderen actief in het waarmaken. Dagelijks activiteiten van de kinderen zijn onder andere het bouwen van lemen huizen, de afwas doen, ontdekken van de natuur en lessen in emotionele educatie.

 
 
 

Into Your Nature

Vivienne Dorenbos-Reesink

Vivienne Dorenbos-Reesink

 

27 januari 2017 organiseerde Vivienne (VivU Buntu) INTO YOUR NATURE. Het doel van dit evenement, dat plaatsvond in de mooie omgeving van ‘s-Graveland, was om mensen te inspireren door de wijsheden van de Earth Keepers in DOWN to EARTH, een dialoog te hebben over de impact van de film met Rolf Winters, de globale doelen van duurzame ontwikkeling te ontdekken en te verbinden met natuur en medemens.

2016 is in veel opzichten een uitdagend jaar geweest en heeft onze ideeën over de huidige wereld getest. Het heeft ertoe geleid dat veel mensen een grotere verantwoordelijkheid hebben genomen in de zorg voor onze wereld, zij het van een persoonlijk of zakelijk perspectief. Veel mensen zijn op zoek naar plekken waar ze geïnspireerd kunnen worden om het beste in zichzelf naar boven te halen en tegelijkertijd kunnen verbinden met gelijkgestemden. Binnen verschillende werelden (corporates, freelancers, start-ups, GO’s, NGO’s en mensen overal) hoor en voel ik dit verlangen, en met mijn eigen doel om ‘de wereld en de mens te dienen door te verbinden’ vond ik het geweldig om een antwoord op dit verlangen te faciliteren met INTO YOUR NATURE. Ik geloof dat hoe meer mensen zich bewust worden van het belang verbonden te zijn met hun eigen natuur, hoe meer we een verschil kunnen maken in de manier waarop we voor de wereld en elkaar zorgen.

Na de film en de dialoog gingen we naar buiten voor een reflectieve wandeling in de mooie omgeving, waarbij de natuur de perfecte gelegenheid gaf om te verbinden met andere deelnemers. Na de lunch hadden de deelnemers de mogelijkheid om te kiezen uit drie workshops: Qi Gong, een wandeling begeleid door een boswachter, vissen met een lokale bewoner, of een ‘transformational breathing’ sessie.

Met veel dankbaarheid kijk ik terug op een hele speciale en inspirerende dag met een groep van 70 prachtige mensen. Ik wil graag alle aanwezige Earth Keepers bedanken voor hun open geest en hart en voor het verbinden.

 
 
 

BACK to NATURE

 

Op 4 en 5 februari 2017 vond het eerste BACK to NATURE weekend plaats van DOWN to EARTH. Tien kinderen en hun ouders maakten een weekend lang plezier in het bos en ervoeren tegelijkertijd het belang van verbondenheid tussen mens en natuur.


Tijdens dit bijzondere weekend werden we vergezeld door Native Americans Duane en Van. Zij zijn te zien in de film DOWN to EARTH en kwamen uit Amerika hier om vanuit hun cultuur en wijsheid een bijdrage te leveren aan BACK to NATURE. Zij leerden de deelnemers bijvoorbeeld drummen op de manier van de Native Americans.

Het BACK to NATURE weekend bood een mogelijkheid om even uit de moderne maatschappij te stappen en om de waarden van de Keepers of the Earth te ontdekken op een praktische en leuke manier. Deelnemers gaven aan met veel plezier terug te kijken op een weekend vol verbinding met de natuur en met elkaar. Het concept van ‘één ouder, één kind’ gaf ruimte aan diepere aandacht voor het kind, die je thuis in de dagelijkse beslommeringen wel eens vergeet. Voor velen voelde het weekend als 'een cadeau voor jezelf'.

 

Vanuit DOWN to EARTH zullen we nog vaker BACK to NATURE weekenden organiseren. Hou onze website en Facebookpagina in de gaten!

 
 
 

Het Wilde Westen

  Annemiek Hormann

  Annemiek Hormann

 

De film vertonen in mijn eigen wijk voor buren, vrienden en kinderen: dat leek me geweldig. Rolf Winters bracht mij op het idee door na het Happinez event iedereen uit te nodigen zelf mee te denken hoe je de boodschap van DOWN to EARTH zou kunnen verspreiden. Ik was na het zien van de film enorm getroffen door hetsterke beeld dat de film oproept. Een westerse samenleving met alle overvloed die kan leren van de wijze Earth Keepers die in alle eenvoud dicht bij de bron leven.

De wijk waar ik woon, Oog in Al, is er een met veel welvaart. Mijn vrienden, buren en ikzelf zijn mensen die leven in mooie huizen, veelal hoog opgeleid zijn en een grote maatschappelijk betrokkenheid ervaren en net als ik zoeken naar manieren om daar vorm aan te geven. De film nodigt uit te voelen en te zoeken naar hoe je het leven zinvol leeft.

Het leek mij bijzonder de film in mijn eigen wijk te laten zien. Ik ben naar Het Wilde Westen gestapt. Dit is een culturele plek in Utrecht West, zij nodigen wijkbewoners uit de wijken Oog in Al en Lombok uit om verbinding te maken. Het is een plek waar van alles sprankelt en leeft op het gebied van creativiteit vanuit maatschappelijke verbinding. Dorothe Lucassen van Het Wilde Westen was direct enthousiast. De prachtige theaterzaal daar leent zich perfect voor een vertoning.

Het initiatief, op 22 januari 2017, werd een filmvertoning in een theaterzaal, maar dan net anders. Bij Het Wilde Westen is het belangrijk dat alles wat er in de theaterzaal gebeurt eerst onder de aandacht komt van de buurtbewoners. De publiciteit richtte zich op de bewoners die al binnenkomen bij Het Wilde Westen, en al diegenen die er nog niet bekend zijn, maar wel mogen horen dat het hun plek is. En dat werkte goed. De tickets waren vlot uitverkocht. Ik heb op de dag zelf een persoonlijke inleiding gegeven. Tal Canneti, een cellist uit de wijk van Het Wilde Westen, speelde een prachtig stuk muziek om in een rustige sfeer te komen: een prelude uit de cellosuite in G van Bach. Na de muziek startte de film. De zaal zat vol buurtgenoten, veel bekende gezichten van vrienden, en mensen die elkaar kennen omdat je elkaar tegen komt in het park, de plaatselijke supermarkt of op het schoolplein. Na afloop was er een spannend nagesprek in de zaal met allerlei reacties. Men uitte zorg over hoe het verder moet met de wereld en hoe je anders om kunt gaan met het milieu en economische groei. Wat kan je daar zelf aan doen? Er klonk ook ontroering en geraaktheid. Er werden eigen ervaringen met reizen gedeeld.

Het gesprek werd daarna in de kantine voortgezet in kleinere groepjes. Daar waren ook kritische geluiden te horen, en zorg over hoe verder. Steeds komt het gesprek terug naar de vragen: wat kan en wil ik, en wat wil jij zelf?

Ik heb dit met veel plezier georganiseerd. Ik heb nog af en toe in bijvoorbeeld de supermarkt mooie ontmoetingen met mensen die de film hebben gezien en tegen mij beginnen te praten. Mensen zeggen me: “Ik wil eigenlijk consuminderen maar het is zo moeilijk om werkelijk stil te staan bij wat ik echt nodig hebt.”

Hoe doe je dat?

Dat vind ik een prachtige vraag, die ik mijzelf nog steeds elke dag stel.

 

Annemiek Hormann

 
 

Trees for All

 

Trees for All is een stichting en erkend goed doel met CBF-Keurmerk. Met bijdrages van donateurs en bedrijven wordt geïnvesteerd in het planten van bomen, in de aanleg van nieuw bos en de bescherming van bestaand bos. Deze projecten in diverse landen leveren extra inkomsten op voor de lokale bevolking en dragen bij aan herstel van natuur en milieu. Daarnaast maakt Trees for All ook bosaanplant in Nederland mede mogelijk.

Iris Gardien, programmamanager bij Trees for All, zag DOWN to EARTH gezien en dacht meteen: “Dit is iets voor onze organisatie, de link die er wordt gelegd tussen zowel het magische als het nuttige van bomen en bos is bijzonder. Daar waar veel mensen hun leven om willen gooien na het zien van de film was het voor mij een bevestiging dat ik mij via Trees for All wil blijven inzetten voor een mooiere wereld.” Iris zette een programma in elkaar samen met het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. Naast eigen personeel werden ook zakelijke relaties uitgenodigd om de film te komen bekijken, zoals ASR en ANWB.

Er werd geopend met een welkomstwoord door Iris en een introductie door facilitator Ada Knol van DOWN to EARTH.

In de film worden fragmenten getoond van het bezoek van de familie Winters aan de Ashuar, een indianengemeenschap in de jungle van Ecuador. De prachtige natuurbeelden confronteren ons met het feit dat per dag 32.000 hectare bos wordt gekapt. Daarnaast worden per jaar 50.000 planten- en diersoorten bedreigd met uitsterven. De kinderen vragen aan hun vader: “Why dad? Why are they spoiling it for us? Can't anyone stop this?” Een schrijnende vraag die aansluit bij de missie van Trees for All om ontbossing te stoppen.

Iedere nieuwe boom draagt bij

DOWN to EARTH wakkert mensen aan om zelf in actie te komen. Door bomen te doneren via Trees for All kunnen mensen meehelpen met de herbebossing van onze aarde. Samen leveren we door het realiseren van meer bomen en bos een belangrijke bijdrage aan een groenere wereld voor nu en voor later. Bijdragen kan op verschillende manieren:

  • Doneer een boom of geef een boom cadeau
  • Compenseer uw vliegtuiguitstoot of huishouden middels bossen
  • Realiseer een bedrijfsbos
  • Koppel uw product of dienstverlening aan bos of bomen

 “Bomen zijn positief”, stelt Sjaak de Ligt, directeur van Trees for All. “Een boom is een symbool voor hoop, nieuw begin, wedergeboorte en eeuwig leven. Een boom plant je niet alleen voor jezelf, maar voor de toekomst.” Bomen voorzien in basisbehoeften als zuurstof, voedsel en bescherming. En wist u dat een mens zich van een half uur per dag wandelen in het bos zelfs aantoonbaar gelukkiger voelt?

Na de filmvertoning faciliteerde Ada Knol de dialoog. De reacties waren divers: Hoe vertaal je deze gedachten naar de alledaagse praktijk? Is het een kwestie van gewoon doen of is dat niet realistisch? Over het geheel waren de reacties positief, ‘zeer de moeite waard’. Het evenement werd afgesloten met een goedverzorgde lunch in het Louis Hartlooper Complex. We zien dit zeker als een event dat wij, en andere bedrijven en organisaties, in de toekomst vaker kunnen gebruiken.

 
 

Trash as Treasure

      Natasja Essers

      Natasja Essers

 

Op een bewolkte zaterdag in oktober maakten mijn vriend en ik tijdens het Happinez evenement via het witte scherm kennis met Rolf Winters en zijn gezin. De boodschap van DOWN to EARTH was lang vóór we de film zagen al sluimerend in ons bewustzijn aanwezig. Het was alsof de film iets wezenlijks in een donker hoekje van onze geest plotseling in een vol licht zette: de mensheid is in een dusdanige crisis dat ons voortbestaan in evenwicht met de natuur in het geding is. Er is werk aan de winkel!

Na afloop was Rolf aanwezig om met de bezoekers over de film na te praten. Na een wandeling over het landgoed kwamen we rondom een vuur bijeen en nam sjamaan Steve ons mee in een ritueel ter verbinding met moeder Aarde, de windstreken, de zon, onze voorouders en elkaar. Een paar dagen lang bleef de warme gloed van het vuur en het evenement een beetje om ons heen hangen. Er leek een soort metafysische verbinding tot stand gebracht tussen de bezoekers van het evenement, Steve, Rolf, de zangers bij het vuur en de Earth Keepers uit de film – een heerlijke bubbel om in rond te zweven.

Maar na het uitdoven van het vuur van de eerste dagen spatte die bubbel ineens uiteen en werden we allebei overvallen door zelftwijfel en zwaarmoedigheid.

De inspiratie maakte plaats voor een ronddolen in ons hoofd waarbij we al onze gangen in het dagelijks leven langsgingen. Overal zagen we onszelf ineens als verspillende consumenten. Het was goed om onze zorgen te delen en te besluiten: laten we, in plaats van ons hoofd te laten hangen, alles met vol bewustzijn doen. Dan kijken wat wel lukt en wat niet. Wat wel lukt is een mooi stapje voorwaarts en wat niet lukt, doet dat in de toekomst misschien wel.

En toen kwam de dag dat we nieuwe matrassen hadden besteld. We hadden gekozen voor een matras dat voor het grootste deel uit natuurlijke materialen bestaat, zodat het na tien jaar bijna helemaal biologisch afgebroken kan worden. We schrokken ons rot toen de matrassen thuisbezorgd werden: ze waren verpakt in een dikke plastic zak met daaromheen een enorme doos van stevig karton. Na het uitpakken van de matrassen keken we moedeloos naar de berg afval die we zojuist geproduceerd hadden. Langzaam maar zeker kwam de inspiratie van DOWN to EARTH weer boven, en ik zag ineens hoe deze grote stevige stukken karton tot schilderdoek konden dienen. Het volgende moment herinnerde ik me hoe een vriendin had verteld dat er op de school waar zij tekenen en schilderen doceert een nieuw atelier voor de leerlingen was opgezet. Ik Whatsappte mijn vriendin wat foto’s van het ‘afval’ en vroeg of zij er iets mee kon. “Oh, dat zijn prachtige materialen voor ons nieuwe atelier op school!”

Twee dagen later sjouwden we op de parkeerplaats de kartonnen ‘schilderdoeken’ van mijn naar haar auto. “Zozo, vind je Dionne zo aardig dat ze jouw afval krijgt?” grapten onze vrienden. Vol zelfvertrouwen over deze kleine maar succesvolle bijdrage aan het ‘Earth Keeping project’ antwoordde ik vrolijk: “Kijk DOWN to EARTH maar, en je zult dit ineens helemaal geen vreemde actie meer vinden!”

 

Natasja Essers

Lees hier het uitgebreide verhaal van Natasja.

 
 
 
     Lette van Bussel

     Lette van Bussel

Yes We Can Clinics

Toen ik deze film voor het eerst zag, was ik geïnspireerd door de link tussen DOWN to EARTH en mijn huidige werk in een kliniek met jongeren die kampen met verslavings- en gedragsproblemen. Hun problematiek is in hoge mate gekoppeld aan de huidige maatschappij en het overmatige gebruik van social media. Ik wilde daarom graag deze film aan ze laten zien en hier een lezing over geven, waarbij de jongeren op een interactieve manier over de boodschap van de film konden nadenken.

Op 8 en 9 april 2017 hebben de jongeren, een groep van 48, verdeeld in twee groepen de lezing en de film meegemaakt. De lezing, tijdens het eerste dagdeel, focuste zich op de huidige consumptiemaatschappij, social media en wat dat allemaal met zich meebrengt. Daarbij is er interactief met deze jongeren gesproken en hebben ze kans gehad om over stellingen na te denken. Dingen die aan bod kwamen waren onze hoge materiële behoeftes, de werkelijke kosten van onze consumptiemaatschappij, en het begrip ‘socialbesitas’: verslaving aan social media, waar andere prestaties onder lijden. We eindigden de lezing met de vraag waar we onze balans kunnen hervinden. 

Tijdens het tweede dagdeel hebben we DOWN to EARTH bekeken. We hebben de film uitgebreid nabesproken, waarbij veel jongeren hun ideeën, angsten en daarnaast herkenning hebben uitgesproken, en met nieuwe vragen kwamen. Velen gaven aan dat deze film hen terugbrengt naar de essentie van het leven; dat we soms kunnen vergeten wat echt belangrijk is en dat deze film hen daarbij helpt. Bovendien hebben we het lang gehad over de culturele verschillen die naar voren komen tussen ons en de volkeren in de film. Voor sommigen was dit bekend terrein, maar voor anderen ook erg nieuw.

De jongeren gaven aan de film graag nog eens te willen zien omdat er zoveel wijze levenslessen in zitten. Ze hebben er een erg fijn en geïnspireerd gevoel aan over gehouden, terwijl het ze tegelijkertijd echt aan het denken heeft gezet over hoe ze in het leven staan, niet alleen in hun eigen situatie maar ook in de samenleving als geheel. Een van de deelnemers zei dat de film hem aan deze quote deed denken:

“Als je een schip wilt bouwen, stuur mensen niet op pad om hout te verzamelen. Vertel ze niet hoe het schip eruit moet zien, maar laat ze verlangen naar de zee.”