De Grote Ontfermbermdag

 

1400 liter zwerfaval, schone bermen, 2000 nieuw geplante krokusbollen maar vooral versterkte gemeenschapszin; dat was het resultaat van de Grote Ontfermbermdag op 14 januari jl.
DOWN to EARTH inspireerde hierbij tot nieuwe inzichten en meer verbinding, met de natuur en met elkaar.

Op de Grote Ontfermbermdag - een initiatief om de bermen in de Duffelt en Ooijpolder en omgeving netjes en leefbaar te houden - ontfermden 30 mensen over verschillende bermen middels een opschoon- en plantactie. Daarna bekeken zij samen de film Down to Earth. Boer Hannes Brücker vertelde tijdens de opschoonwandeling over zwerfafval dat gevaar oplevert voor zijn koeien, en hoe dankbaar hij is dat er moeite wordt gedaan om dat te voorkomen.  Wethouder Erik Weijers demonstreerde onderweg hoe men via de App van de gemeente Berg en Dal grote stukken afval en puin kan aanmelden.

Deelnemers waren verrast dat mensen de gekste dingen in de bermen gooien en daarvan de ernst niet inzien. En verrast over het positieve gevoel dat het samen opruimen hiervan gaf. Dit gemeenschapsgevoel werd versterkt door de antwoorden van de ‘wisdom keepers’ die in DOWN to EARTH aan het woord komen. Zij spreken over de verschillen in de wereld en de uitwassen van de consumptiemaatschappij. Uit hun verhalen spreekt hoop voor de toekomst, een grote betrokkenheid bij wat er in de wereld gebeurt maar vooral aandacht voor wat de natuur biedt, voor het leven met de seizoenen, met de generaties voor ons en na ons. Dat gezamenlijke vieringen of rituelen helend kunnen zijn voor een grotere kring dan alleen degenen die er direct in participeren. Eén van de aanwezigen noemde de film een ‘medicijn’. De film bracht velen het inzicht dat het erom gaat de verbinding met de natuur en de gemeenschap te herstellen. De kwaliteit van die verbindingen is belangrijk, en kan iedereen ook in het hier en nu tot stand brengen. Daarvan is de Ontfermbermdag een mooi voorbeeld. De boodschap uit de film dat we allemaal Earth Keepers kunnen zijn willen de aanwezigen graag actief helpen verspreiden.
Een belangrijk effect van de dag is dat het vertrouwen in de informele samenwerking is toegenomen en nieuwe verbindingen zijn ontstaan in de community van de Duffel(t) en Ooijpolder.

door Tatjana Kiriënko en Alide Roerink, mede initiatiefnemers Ontfermberm                                  

Zie voor een fotoverslag en meer informatie de Facebookpagina van Ontfermberm.